Zapisy na I sem. zawodowego kursu w rzemieślniczym zawodzie `NATUROPATA` – NON-STOP!

1a

Polska Szkoła Naturoterapii – AKADEMIA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – NATUROPATA przy AE IPC ogłasza nabór na dwusemestralne kursy przygotowania zawodowego w zawodzie: NATUROPATA (poz. 130 na liście rzemiosł).
Semestr I – eksternistyczna nauka anatomii i fizjologii, zakończony pracą semestralną. Zaliczenie upoważnia do przystąpienia do semestru II – naturopata – ramy prawne, istota i zakres usług naturoterapeutycznych oraz bhp w praktyce naturoterapeuty. II semestr to 6 comiesięcznych weekendowych zjazdów przygotowujących do przystąpienia do rzemieślniczego egzaminu zawodowego w rzemiośle naturopata i uzyskaniu tytułu czeladnika/mistrza + dokumentu europass potwierdzającego prawo do praktykowania naturopatii na terenie całej Unii Europejskiej.

Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie: 601 805 111 oraz mailowo:  jmackiewicz@onet.pl

 

Pliki do pobrania:

ZGŁOSZENIE-UCZESTNIKA-KURSU-AKU-RP-NT-ZGŁ (1)

 

Ramowy Program NT AKU RP 2018