AKT ŚLUBOWANIA

Przyjmuję z szacunkiem i wdzięcznością nadany mi tytuł naturoterapeuty i w pełni świadom związanych z nim obowiązków przyrzekam:

 • obowiązki te sumiennie spełniać,

 • służyć życiu i zdrowiu ludzkiemu od chwili poczęcia,

 • posługiwać się moją najlepszą wiedzą, przeciwdziałać cierpieniu i zapobiegać chorobom,

 • chorym nieść pomoc bez żadnych różnic, takich jak: rasa, religia, narodowość, poglądy polityczne, stan majątkowy i inne, mając na celu wyłącznie dobro chorych okazując im należny szacunek,

 • strzec godności naturoterapeuty i niczym jej nie splamić,

 • do kolegów naturoterapeutów odnosić się z należną im życzliwością, nie podważając zaufania do nich, jednak postępując bezstronnie i mając na względzie dobro chorych,

 • stale poszerzać swą wiedzę zawodową i podawać do wiadomości kręgu naturoterapeutów wszystko to, co uda im się odkryć i udoskonalić.

PRZYRZEKAM TO UROCZYŚCIE

KODEKS POSTĘPOWANIA NATUROTERAPEUTY

Szanowna Koleżanko, Szanowny Kolego!

Pamiętaj – jesteś naturoterapeutą –

składałeś przyrzeczenie, że zawsze w każdej sytuacji, będziesz stał po stronie chorego i jego dobro tylko będziesz miał na względzie.

Pamiętaj – Twoja praca tylko dlatego ma sens, że służy drugiemu człowiekowi.

Pamiętaj – nie możesz się tłumaczyć żadnymi trudnościami, żadnymi brakami, żadną swoją słabością czy ułomnością.

Przed Tobą – w gabinecie, na sali chorych, na ulicy jest człowiek, dla którego jesteś może ostatnią deską ratunku. Pod żadnym pozorem nie wolno Ci go zawieść. Mogą się od niego wszyscy odwrócić, wszyscy go potępić, skazać na wszelkie cierpienia – Ty zawsze musisz stać po jego stronie. Zdrowie i życie drugiego człowieka jest Twoim najważniejszym i wystarczającym argumentem i drogowskazem.

Przekazujemy Tobie kilka porad i zaleceń, których powinieneś przestrzegać, jeśli chcesz by chorzy ludzie uznali w Tobie cywilizowanego, mądrego człowieka.

 • Bądź odpowiedzialny.

  Twoje powołanie to drugi człowiek. Ten fakt nakłada na Ciebie ogromną odpowiedzialność we wszystkich poczynaniach. Nie uchylaj się od podejmowania decyzji, ale podejmuj je odpowiedzialnie. Nie rzucaj słów na wiatr. Nie zasłaniaj się innymi. Jeśli popełnisz błąd, to przyznaj się do niego. Miej cywilną odwagę. Naturoterapeuta musi być odważny i odpowiedzialny.

 • Ucz się.

  Nie tylko naturoterapii, bo to jest oczywiste. Wchłaniaj wszelką naukę o człowieku. W społeczności ludzkiej Ty musisz być mądrzejszy, najbardziej rozumiejący drugiego człowieka. Niech nic, co ludzkie nie będzie Ci obce. Ucz się nie tylko z książek. Ucz się na własnych i cudzych doświadczeniach.

 • Szanuj drugiego człowieka.

  Niech Twoja wiedza, jeśli ją zdobędziesz, nie przewróci Ci w głowie. Pamiętaj, że uczysz się nie tylko dlatego, by być mądrym, nie dla samej mądrości, ale by tę mądrość wykorzystywać dla drugiego człowieka. W Twoim wypadku, mądrość nie może być celem samym w sobie, a tylko narzędziem pozwalającym Ci odpowiedzialnie służyć innym, innym tzn. ludziom chorym. To także znaczy kolegom – bioenergoterapeutom. Szanuj swoich kolegów, jeśli chcesz, aby Oni Ciebie szanowali. Pamiętaj Oni nie mogą być dla Ciebie konkurencją. Macie ten sam wspólny cel – pomagać.

 • Bądź tolerancyjny i wyrozumiały.

  Pamiętaj nie tylko Ty chcesz pomóc chorym. Są różne sposoby pomocy i leczenia – jeśli tylko są uczciwe – wszystkie są dobre. Różne drogi mogą prowadzić do tego samego celu. Musisz nauczyć się rozumieć i tolerować naturę ludzką taką, jaka ona jest. Ludzką niewiedzę, nieśmiałość, strach, biedę a nawet głupotę.

 • Bądź pokorny.

  Jeśli jesteś młodym człowiekiem, to pamiętaj, że naturoterapia to nauka pokory. Nie zawsze Ci się powiedzie. Nie każda diagnostyka, leczenie musi zakończyć się sukcesem. Bądź przygotowany na niepowodzenia. Naturoterapia, tak jak człowiek, ma swoje granice – o tym też nie wolno Ci zapomnieć. Nie pozwól sobie jednak na zniechęcenie. Pamiętaj, aby niepowodzenia innych traktować jako własne. Nie wolno Ci cieszyć się z cudzych niepowodzeń. Wolno Ci jedynie pomóc koledze tak, aby Jego niepowodzenie mogło przerodzić się w sukces.

 • Bądź koleżeński.

  Pamiętaj, że nigdy nie jesteś sam. Pomagaj swoim kolegom naturoterapeutom. Nie czekaj na ich pytania – sam mów im o swoich wątpliwościach, doświadczeniach, sukcesach, porażkach. Naucz się również korzystać z ich pomocy. Powinieneś mieć świadomość, że możesz liczyć na swoich kolegów. Pamiętaj, że specjalnie jesteś winien szacunek Twoim starszym kolegom i nawet, jeśli jesteś od nich mądrzejszy (bo przecież nauki naturoterapii postępują do przodu), sprawniejszy (bo przecież młodszy) to wiedz, że Oni górują nad Tobą, doświadczeniem, znajomością życia. Pamiętaj też o przemijaniu czasu.

 • Nie zazdrość nikomu.

  Dla wszystkich jest miejsce. Zazdrość to wada straszna, która praktycznie paraliżuje i wyklucza wszelką współpracę między naturoterapeutami. Staraj się być lepszym od innych przez podnoszenie swoich kwalifikacji, a nie przez niszczenie kolegów. Prawda o niszczeniu ludzi lepszych zawsze wyjdzie na wierzch.

 • Bądź obiektywny.

  Nie kieruj się swoimi uprzedzeniami, uprzedzeniami innych, pomówieniami i plotkami. Staraj się obiektywnie oceniać drugiego człowieka.

 • Bądź prawdomówny.

  Niech słowa wypowiedziane przez naturoterapeutę mają swoją wartość. Nie pozwól, alby ktokolwiek mógł je podważyć, a tym samym zlekceważyć.

 • Zachowaj godność.

  Jeśli jesteś tym kim jesteś, jeśli naprawdę jesteś naturoterapeutą to bądź z tego dumny. Zachowuj się godnie. Tobie pozwolono decydować o zdrowiu i losie drugiego człowieka. Swoją postawą, zachowaniem, odpowiedzialnością w każdej sytuacji musisz dawać świadectwo, że na to zasłużyłeś.

Jeśli to wszystko, co powyżej napisano potrafisz do siebie odnieść, to jesteś prawdziwym naturoterapeutą. A więc jesteś człowiekiem szczęśliwym, wybranym, człowiekiem powołanym. Masz prawo za to wszystko godnie zarabiać pieniądze.

Pamiętaj jednak, że nie ma większej nagrody i nic nie może zastąpić uśmiechu i szczęścia w oczach człowieka, któremu pomogłeś.