Zapisy na I sem. postępowania certyfikacyjnego HPSS: NON-STOP!

HPSS-just-logo

2 AE IPC ogłasza nabór na Postępowanie certyfikacyjne metody HPSS” (Holistyka PsychoSomatycznej Synergii – metody naturoterapeutycznego wsparcia w przypadkach przewlekłych, ciężkich i onkologicznych). Postępowanie certyfikacyjne jest dwusemestralne. Pierwszy eksternistyczny – teoretyczne podstawy HPSS (I-IV`2018 koszt 1500,- + VAT.)
Semestr to: II 4 weekendowe zajęcia warsztatowe. Koszt zjazdu: 1000 zł + VAT).

Warunkiem otwarcia przewodu certyfikacyjnego HPSS (www.hpss.pl ) jest posiadanie kwalifikacji rzemieślniczych: czeladnika lub mistrza w zawodzie naturopata.

Zgłoszenia kierować na adres: jmackiewicz@onet.pl Zaakceptowane zgłoszenia w formie papierowej należy przesłać na adres: AE IPC Jan Mackiewicz, Jeziorna 34, 11-034 Pluski.

Dypl. mistrz naturopata, bioenergoterapeuta i radiesteta – autor metody HPSS Jan Mackiewicz

W zał. Do pobrania: Program i formularz zgłoszenia

Program certyfikacyjny HPSS 2018

ZGŁOSZENIE HPSS 2018